SERÀS CAPAÇ DE SALVAR EL TEU POBLE?

SmileUrbo és un innovador joc de rol interactiu

HISTÒRIA

Imagina que vius a un petit poble en un país en vies de desenvolupament; potser ets un agricultor, un mestre o un propietari de mercat. En els darrers anys, la comunitat ha hagut de fer front a moments molt complicats. L'atur és molt elevat, la gent està emigrant i la taxa de mortalitat infantil ha augmentat dràsticament a causa de la contaminació del llac.

Un dia, un inversor d'un país desenvolupat arriba al poble amb una proposta per comprar un tros de terra i construir-hi un hotel. Arribats a aquest punt, us correspon a tu i a la resta de la comunitat discutir, comprometre-us i decidir el futur benestar de tots. Quines decisions prendreu i com afectaran aquestes decisions la teva prosperitat com a individu i el desenvolupament general del poble?

COM S'HI JUGA?

Els jugadors assumeixen el paper d'un personatge i han de prendre decisions durant el joc amb l’objectiu de treure el poble del seu actual estat crític. Totes les decisions que adopten són contrastades en línia amb els indicadors de benestar de la comunitat, per tal que puguin veure l'impacte immediat de les seves decisions sobre la desocupació, el cost de la vida, l’esperança de vida, el medi ambient i la sobirania alimentària.

El joc s'organitza en equips de vuit. Al llarg de tres sessions de dues hores cadascuna, els jugadors hauran de proposar, discutir i negociar solucions a una sèrie de reptes.

Mentre que els equips de vuit competeixen entre ells per mirar d’aconseguir el poble més sostenible i pròsper de tots, cada jugador té alhora com a objectiu personal assolir el major nombre de punts possible. En acabar la partida, cada equip tindrà l'oportunitat de comparar al rànquing els seus indicadors de benestar finals amb els registrats per altres equips de tot el món. Això serà, en darrera instància, el que determini el nivell d’èxit assolit com a grup.

OBJECTIU

A través de components presencials i en línia, SmileUrbo crea debats saludables i estimulants i fomenta l'empatia entre el grup, ja que obre la ment a noves perspectives i solucions. El joc posa en relleu la importància de la contribució de cada individu dins d'un grup, tot emfatitzant la valoració i el respecte mutus.

Malgrat que es requereix als jugadors que pensin en el seu benefici individual, el seu principal objectiu en tot moment és tenir èxit com a equip. A través d’un pràctic aprenentatge d'immersió, el joc propicia una actitud oberta de cara a la solució de problemes i la interacció amb persones amb diferents bagatges i habilitats treballant per assolir una meta comuna. Desenvolupa les habilitats dels jugadors a l’hora de parlar i comunicar bé les seves idees, prendre decisions en grup, pensar de forma innovadora i construir consens

PER A QUÈ SERVEIX SMILEURBO

El joc està dissenyat per esdevenir una eina útil en tallers i formacions realitzats per ajuntaments, universitats, centres educatius i de lleure i organitzacions del tercer sector.

És també una proposta ideal per construir sòlids processos de networking i aprenentatge entre els professionals del sector de l’educació i la cooperació per al desenvolupament.

Ha estat creat per l'associació Smilemundo, en col·laboració amb la Fundacio iWith.org, Fundacja Innowatorium, la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), la Universitat de Girona, experts en jocs, dissenyadors gràfics i programadors. El projecte ha estat cofinançat pel Programa Erasmus+ i la Diputació de Barcelona.

Tots els beneficis dels usos comercials del joc són retornats directament a la societat a través dels projectes sense ànim de lucre de Smilemundo.

Estàs interessat a jugar SmileUrbo dintre de la teva institució? Per obtenir més informació i accedir al joc, posa’t en contacte amb nosaltres a hello@smilemundo.org.

És una experiència nova i emocionant que et permet observar com les petites decisions poden afectar el destí global de tota una comunitat (Roberto)

Aquest projecte realment em va arribar al cor! Es tracta d’un àmbit de treball necessari arreu del món! (Darcy)

Crec que és genial tenir un joc que pot fer canviar les coses! (Karine)

Creat per